Wie zijn wij?

De NPV Vrijwillige Thuishulp Wierden Enter is een organisatie die zich richt op het ondersteunen van de mantelzorg en hulp verleent in diverse situaties waar extra zorg nodig is. Aanvullend aan de professionele thuiszorg kan er hulp van een vrijwilliger worden ingezet.

Wij bestaan uit een grote groep gemotiveerde vrijwilligers die werken vanuit een christelijke levensovertuiging.

De vrijwilligers hebben een cursus gevolgd om hun taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Vanzelfsprekend houden zij rekening met de wensen van de hulpvrager en zijn/haar familie en gaan respectvol om met zijn/haar levensovertuiging en gewoonten. De vrijwilligers hebben bovendien een geheimhoudingsplicht.

De plaatselijke coördinatoren begeleiden de vrijwilligers, hierin ondersteund door een landelijke consulent van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging).

U kunt meer informatie vinden over de landelijke Nederlandse Patiënten Vereniging op: www.npvzorg.nl
NPV-logo-fc